Täytä lomake
Soitamme takaisin nopeasti
Lähettämällä tiedot, hyväksyt yksityisyysasetukset
Tietosuojaseloste
Punkaharju Resort Oy -asiakasrekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Punkaharju Resort Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

 1. Rekisterinpitäjä

Punkaharju Resort Oy (Y-tunnus 2915560-4), Tuunaansaarentie 4, 58450 Punkaharju

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on:

Nimi: Vili Värtinen
Puh: + 358 44 765 2020
E-mail: info@punkaharjuresort.fi

 1. Rekisterin nimi

Punkaharju Resort Oy – asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Yritys saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan yrityksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Yrityksellä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan tässä tapauksessa esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä yrityksen asiakaspalveluun, sähköpostitse (info@punkaharjuresort.fi) tai rekisterin yhteyshenkilölle.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite

 • kansalaisuus

 • varauksia koskevat tiedot

 • tiedot palveluiden käytöstä ja ostoista

 • asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot

 • asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot

 • mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot

 • henkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaiset suoramainonnan kieltotiedot

Yritysasiakkaiden kohdalla rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

 • mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot

 • yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaiset suoramainonnan kieltotiedot

 1. Mistä henkilötiedot saadaan

Rekisterinpitäjä saa henkilötietoja:

 • rekisteröidyiltä itseltään esim. sähköpostin ja puhelun välityksellä tai myynninedistämistapahtumien yhteydessä

 • palveluiden käytöstä ja vierailujen yhteydessä saatavat tiedot

 • nettisivuiltaan tilaus- ja tarjouspyyntölomakkeiden kautta

 • ulkopuolisilta ravintoloiden pöytävaraussivustoilta

 • ulkopuolisilta hotellien varauspalveluyrityksiltä

 • rekisteröidyn työnantajalta palveluiden varaamisen yhteydessä

 • ulkopuolisista lähteistä kuten julkisista rekistereistä

 1. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden työtehtävään tietojen käsittely olennaisesti kuuluu. Rekisteriin pääsyyn on erilliset tunnukset ja salasanat. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa kuitenkin viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Käytämme palveluiden tuottamisessa alihankkijoita, jotka voivat olla sijoittautuneena EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Rekisterinpitäjä katsoo asiakkuuden päättyneeksi, jos asiakas ei ole käyttänyt yrityksen palveluita 2 vuoteen.

Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä, jos se on tarpeen perustellusta syystä tai reklamaatioasioiden käsittelyä varten. Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjanpitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää.

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilötiedot poistetaan vastaavalla tavalla sen jälkeen, kun yrityksen asiakkuus katsotaan päättyneeksi. Tietoja voidaan tämän jälkeen kuitenkin säilyttää, jos siihen on olemassa muu peruste.

Kun tietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, tietoja säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen. Sopimuksen tultua suoritetuksi tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuussuhde on olemassa tai käsittelyyn on olemassa muu peruste (esim. reklamaatiotapaukset tai kirjanpitolaki).

Asiakkuussuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi.

 1. Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin ja oikeus vaatia tietojen oikaisemista, mikäli ne ovat virheelliset. Rekisteröidyn pyynnöstä tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa tai ne voidaan poistaa rekisteristä kokonaan. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä esim. suoramarkkinoinnissa.

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 1. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

Päivitetty 31.1.2020


Polkuvene

KIVAA TEKEMISTÄ KOKO PERHEELLE
alk. 35€/2t
Rentouttava loma perheen tai ystävien kesken keskellä kauneinta suomalaista järvimaisemaa on kuin haaveuni.
Hinta
35 €/2t, 55 €/4t, 75 €/päivä.
Другие популярные виды отдыха
Поделитесь сайтом с друзьями
Varaus- ja peruutusehdot
Punkaharju Resort varausehdot
01.01.2021 alkaen

Yleistä verkkokaupasta
Punkaharju Resort Oy, y-tunnus 2915560-4, myy majoituspalveluja verkkokaupassa. Hinnat sisältävät alv:n.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Nämä varausehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut varauksensa.
Punkaharju Resort Oy:n varausjärjestelmää ylläpitää TravelLine.

Varaaminen
Asiakas tekee varauksen verkkokaupassa ja maksaa koko varauksensa arvon välittömästi.

Varauksen voi maksaa joko luottokortilla tai verkkopankissa. Asiakkaan vastuulla on, että hän tulostaa/lataa kuitin, varausvahvistuksen, majoituksen kohdekuvauksen sekä varausehdot. Varausjärjestelmä lähettää varausvahvistuksen asiakkaan sähköpostiin.

Verkkokaupan hinnat voivat vaihdella kapasiteetin saatavuuden ja ajan mukaan. Erillisillä kampanjoilla voi olla eri varausehdot, jotka mainitaan tarjoustiedoissa. Hinnat voivat myös poiketa myyntipalvelun tai vastaanoton antamista hinnoista.

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen (18v.).
Varaukset vahvistetaan sähköpostitse ja varausvahvistuksessa ilmoitetaan varauksen hinta sekä tilatut kohteet. Saadakseen varausvahvistuksen asiakkaan on kirjoitettava sähköpostiosoitteensa varausta tehdessään.

Varausvahvistus
Varausvahvistus tulee näyttää vastaanotossa saapuessa (paperisena tai mobiilissa).

Varausvahvistus lähetetään järjestelmästä sähköpostiin ja siinä on:
varausnumero varattu majoitus ja kohdekuvaus laskun loppusumma sekä alv-erittely sekä muut laskutiedot

Huom.! Mikäli vahvistusta ei tule sähköpostiin, pyydämme tarkistamaan roskapostikansion ja ottamaan yhteyttä Punkaharju Resort Oy:n asiakaspalveluun välittömästi tilanteen korjaamiseksi ja uuden vahvistuksen lähettämiseksi.

Maksupalvelujen tarjoaja
Maksupalvelujen tarjoajana ja operaattorina toimii ECOMMPAY yhdessä suomalaisten pankkien ja luottokorttiyhtiöiden kanssa.

Peruutus
Peruutus on tehtävä kirjallisesti kirjeitse/sähköpostitse. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut asiakaspalveluun.

Peruutusehdot
Ajalla 23.06.-07.08. ja 23.12.-08.01.
Asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa varauksensa kuluitta 14 vrk ennen saapumispäivää.
Jos peruutus tapahtuu 2-3 vrk ennen saapumista, veloitetaan yhden vuorokauden maksu.

Ajalla 01.06.-22.06. ja 08.08.-31.08.
Asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa varauksensa kuluitta 7 vrk ennen saapumispäivää.
Jos peruutus tapahtuu 2-6 vrk ennen saapumista, veloitetaan yhden vuorokauden maksu.

Ajalla 01.09.-22.12. ja 09.01.-31.05.
Asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa varauksensa kuluitta 1 vrk ennen saapumispäivää.
Myöhäisemmästä peruutuksesta veloitetaan yhden vuorokauden maksu.
Jos asiakas jättää saapumatta tai peruutus tehdään myöhemmin kuin 24h ennen saapumispäivää, on Punkaharju Resort Oy:llä oikeus veloittaa koko varauksen arvo.
Ryhmien varaus- ja peruutusehdot sovitaan varauksen yhteydessä erikseen.

Oleskelu varauskohteessa
Saunamökkien sekä Hovin ja Hi-tech huvilan vuokraan kuuluu niiden vapaa käyttöoikeus sekä niissä olevien kalusteiden käyttö. Astiat, pesuaineet, wc-paperit ja laudeliinat sisältyvät hintaan.

Leirintämökeissä vuokraan kuuluu käyttöoikeuden ja kalusteiden lisäksi myös huoltorakennuksen käyttö, jossa sijaitsevat wc:t, suihkut sekä keittotilat.
Grillausmahdollisuus alueella sijaitsevalla grillikatoksella tai vuokrattavassa kodassa.
Mökkeihin voi vuokrata lisämaksusta liinavaatteet.
Topelius luhtitalo huoneistoihin kuuluu niiden vapaa käyttöoikeus sekä niissä olevien kalusteiden käyttö.

Astiat, pesuaineet, wc-paperit ja laudeliinat sisältyvät hintaan.
Liinavaatteet ja pyyhkeet sisältyvät huoneistojen hintaan.
Loppusiivous kuuluu vuokraan ja tehdään Punkaharju Resort Oy: toimesta.

Asiakkaita pyydetään kuitenkin huolehtimaan tiskit ja viemään roskat pois varauskohteesta ja palauttamaan kohde pääpiirteittäin samassa kunnossa kuin vastaanottaessa.

Erikoissiivouksesta sekä mahdollisista rikkoutuneista kalusteista, astioista tai laitteista on Punkaharju Resort Oy:llä oikeus periä kulut todellisten aiheutuneiden kulujen mukaan.

Jos asiakas käyttäytyy häiritsevästi tai aiheuttaa vaaraa samassa kohteessa tai alueen muille asukkaille, on Punkaharju Resort Oy:llä oikeus purkaa vuokrasuhde yhden huomautuksen jälkeen välittömästi. Kaikki häiriöistä aiheutuneet toimenpiteet ja kulut laskutetaan asiakkaalta todellisten kertyneiden kustannusten mukaan.

Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa vuokrattavissa majoituskohteissamme.

Jos asiakas haluaa tuoda lemmikin mukanaan, on hänen kysyttävä ja ilmoitettava asiasta ennakkoon. Lemmikkihuoneistoja on muutama Topelius luhtitalossa, mutta Hoviin ja Hi-tech huvilaan ei saa tuoda lemmikkejä. Lemmikkimaksu on 20€ oleskelun ajalta. Luvatta kohteisiin tuoduista lemmikeistä peritään erillinen siivousmaksu.

Leirintämökkeihin saa tuoda lemmikkejä veloituksetta, mutta saunamökeissä peritään lemmikkimaksu.

Punkaharju Resort Oy ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölyistä aiheutuneista allergia tms. ongelmista asiakkaille.

Vahingon korvaus
Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon suoraan omistajalle.

Henkilömäärä
Kohteessa majoittuva henkilömäärä ei saa ylittää kohteen kuvauksessa mainittua vuodepaikkamäärää.
Telttoja ja matkailuautoja tai -vaunuja ei saa käyttää muualla kuin niille merkityillä alueilla.

Huomautukset ja reklamaatiot
Kaikki majoituskohteen kuntoon tai varustukseen liittyvät huomautukset on tehtävä viipymättä
Punkaharju Resort Oy:n vastaanottoon. Mikäli asiaan ei tule korjausta, on kirjalliset korvausvaatimukset tehtävä 30 vrk:n kuluessa vuokra-ajan päättymisestä.

Ohjelmapalvelut/Aktiviteetit
Asiakas on velvollinen noudattamaan annettuja ohjeita.
Vahinkotapauksissa annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen on peruste asiakkaan
korvausvastuuseen. Asiakkaalla on vastuu ilmoittaa etukäteen sairauksista tai muista syistä,
jotka voivat vaikuttaa ohjelmapalvelun suorittamiseen.
Oppaalla on oikeus keskeyttää ohjelmapalvelu, jos asiakas vaarantaa turvallisuuden.

Punkaharju Resort Oy:n oikeus peruuttaa varaus
Jos kyseessä on force majeure, ylivoimainen este, voi Punkaharju Resort Oy peruuttaa varauksen.
Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa maksut kokonaisuudessaan takaisin.

Muuta
Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtoja.
Asiakkaan tulee tarkistaa voimassa olevat varaus- ja peruutusehdot ennen varaamista.
Punkaharju Resort Oy käsittelee kaikkia asiakastietoja ehdottoman luottamuksellisesti.
Seuraa meitä
Info
Virkistystä koko perheelle
© Punkaharju Resort 2020
Для мероприятий
Пакетное предложение
Блог
Sisältö osittain viator.com sivustolta
info@punkaharjuresort.fi